Verified Reviewer

This review is from a real person who provided valid contact information and hasn't been caught misusing, spamming or abusing our website. Check our FAQ

New Reviewer
1 comment
1.0

al 12 keer contact met ze opgenomen maar reageer nu en de e-mail is niet voor gebruik. Ik kreeg een standaard mail dat dop e-mailadres niet zal worden gelezen, neem op een andere manier contact ontmoette mij op.

Ik stuurde 11 mails naar 3 verschillende accounts, ik word dagenlang genegeerd. Ze zeggen dat mijn account niet veilig was van zo, maarleg niet uit waarom of wat en ik heb iets verkocht voor 150 eur en krijg nooit betaald.

Ik dacht dat jouw kant me zou helpen, want Etsy reageert helemaal niet. Ze lieten ook de persoon die mijn geld heeft, gaan en antwoordden niet dbij ze had gefraudeerd.

Ik dacht dat je het probleem had opgelost, wil ik kan geen antwoorden krijgen

Monetary Loss: $160.

Preferred solution: Let the company propose a solution.

Etsy Cons: Afschuwelijke klantenservice, Niet met iemand kunnen praten, Geen klantenondersteuning, Klantenservice is het ergste.

Do You Have Something To Say ?
Write a review

Comments

PissedConsumer.com is temporarily operating in read-only mode and users cannot make any changes to the information, publish comments or reviews. Please come back in a couple of minutes.

#2009558

allready contacted them 12 times but now respons and the email you mentioned is not for use I got a standard mail that that emailadres will not be readed contact me on an other way. I sent 11 mails to 3 differents accounts I be ignored for days.

The say that my account was not save or something but not explain why or what and I sold something for 150 eur and never get paid. I thought your side would help me because Etsy is not responding at all.

They also let the person who has my money go and not responding that she had frauded. I thought you solved the problem because I can’t get answers

Etsy Reviews

  1. 1348 reviews
  2. 305 reviews
  3. 215 reviews
  4. 156 reviews
  5. 147 reviews
Etsy reviews